Dokončili ste 0% tohto prieskumu.
Upozornenie: Máte v prehliadači zakázané spustenie JavaScriptu. Môže sa teda stať, že nebudete môcť zodpovedať všetky otázky v tomto prieskume. Skontrolujte si prosím nastavenia Vášho prehliadača.

SK_FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE PODNIKOVO – ORGANIZAČNÚ STABILITU - OTVORENÝ

alebo ekonomika, manažment a ĽZ v tieni vojny – Slovensko

(Priemysel – poľnohospodárstvo – služby – ostatné oblasti)

Vážená Pani, Pán!

Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho (UJS), Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity Bratislave (EUBA) a Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  (UMB) spoločne realizujú  výskum. Hľadáme odpoveď na otázku, aké dôsledky očakáva Váš podnik/organizácia v oblasti obchodu, manažmentu a ľudských zdrojov po zotavení sa z koronavírusovej krízy v posledných dvoch rokoch a po nedávno vypuknutej  rusko-ukrajinskej vojne.

Prosíme Vás, aby ste sa s nami vyplnením nasledujúceho dotazníka podelili o Vaše odborné poznatky a skúsenosti. Vašou účasťou prispejete k tomu, aby sa organizácie verejnej správy mohli zdokonaľovať podobne ako aj naše podniky/organizácie, ktoré chcú obstáť v domácej a v medzinárodnej súťaži.

Prosíme Vás nájdite si čas (približne 5 minút) na prečítanie a zodpovedanie nasledujúcich 14 otázok. Účasť v prieskume je dobrovoľná a bezplatná. S poskytnutými údajmi zaobchádzame dôverne, čo potvrdzujeme aj naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov. O výsledkoch výskumu bude vypracovaná výskumná správa, ktorú obdržia všetky zúčastnené organizácie.

Náš elektronický dotazník obsahuje jednoduché a jednoznačné otázky. Možnosť označenia viacerých odpovedí sme osobitne označili. Medzi jednotlivými stránkami elektronického dotazníka sa môžete pohybovať pomocou tlačidiel „Ďalej“ alebo „Späť“. V prípade vymenovaní, prosím, označte vhodnú odpoveď. Ak Vaša odpoveď nezodpovedá ani jednej možnosti z uvedených odpovedí, uveďte ju prosím pri možnosti „iné/ostatné“. Na niektoré otázky je možné odpovedať stupnicou od 1 do 5, ktorá vyjadruje dôležitosť uvedených odpovedí. V tomto prípade, po zvážení daného tvrdenia, označte hodnotu, ktorú považujete za vhodnú.

Pri spustení dotazníka sa na Vašom počítači spustí Internetový prehliadač, pričom je dôležité, aby bolo aktívne pripojenie na Internet. Ak sa na obrazovke zobrazí okno s výzvou na zadanie prihlasovacích údajov, môže to byť spôsobené len pomalým načítavaním/štartom prehliadača. V takomto prípade NEZATVÁRAJTE program prehliadača, ale znova spustite dotazník. Pre spustenie/vyplnenie dotazníka kliknite sem, a potom na tlačidlo „Ďalej“, ktoré je umiestnené v spodnej časti webovej stránky. 

Ak nepreferujete alebo nevyužijete možnosť elektronického vyplnenia, stiahnite si prosím zaslaný dotazník vo formáte .pdf a odpovedzte naň klasickým spôsobom, a pošlite ho na adresu, ktorá je v ňom uvedená.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho výskumu, obráťte sa na PhDr. Silviu Tóbiás Kosár, PhD. na e-mailovej adrese kosars@ujs.sk.

 

PhDr.  Erika Seres Huzárik, PhD.

odborný asistent

UJS

doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD., MSc.

 docent

EUBA

prof. Dr.József Poór, DSc.

profesor, vedúci výskumu

UJS

doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD.

 docent

UMB

 

doc. Ing. Roman Lacko, PhD.

docent

EUBA

 

doc. PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D. MBA, MSc

docent.

VŠTE

 

 

PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD.

odborný asistent

UJS

PhDr. Zsuzsanna Gódány, PhD.

odborný asistent

UJS

prof. Ing. Vladimír Gazda, PhD.

profesor

UJS

PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.

docent

UJS

Mgr. Tibor Zsigmond, PhD.

odborný asistent

UJS

 

 

Tento dotazník je anonymný.

Záznam vašich odpovedí v prieskume neobsahuje žiadne identifikačné údaje o vás, pokiaľ to nie je súčasťou otázok v prieskume.

Ak ste na prístup k tomuto prieskumu použili identifikačný prístupový kód, uisťujeme vás, že tento kód nebude uložený spolu s vašimi odpoveďami. Je spravovaný v samostatnej databáze a bude aktualizovaný len tak, aby uvádzal, či ste tento prieskum dokončili (alebo nevyplnili). Neexistuje spôsob, ako prepojiť identifikačné prístupové kódy s odpoveďami prieskumu.